โครงการท่าเรือฯ เฟส 3 ร่วมกับ กลุ่มประมงเรือเล็กฯ บ้านพยูน พัฒนาวัดพยูน

โครงการท่าเรือฯ เฟส 3 ร่วมกับ กลุ่มประมงเรือเล็กฯ บ้านพยูน พัฒนาวัดพยูน

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะ ที่ 3 ประกอบด้วย สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด(สทร) กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 (PMSC) บริษัทกัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จำกัด (GMTP) บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (ITD) ร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชน กิจกรรมเทปูนรางน้ำ ณ วัดชลธาราม (วัดพยูน) ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ฝ่ายชุมชนนำโดย นายพิสิทธิ์ บุญเจริญ ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านบ้านพยูนและสมาชิกร่วมกิจกรรมในการช่วยพัฒนาในครั้งนี้

THE LIGHTER THAILAND…//