โครงการท่าเรือมาบตาพุด เฟส 3 ร่วมพัฒนาศูนย์คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

โครงการท่าเรือมาบตาพุด เฟส 3 ร่วมพัฒนาศูนย์คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง


วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 โครงการท่าเรือมาบตาพุด ระยะที่ 3 โดย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 1 (PMSC) บริษัทกัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จำกัด (GMTP) บริษัท บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเว๊ล๊อปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (ITD) ร่วมสนับสนุน และร่วมกิจกรรม จิตอาสา พัฒนาพัฒนาศูนย์คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง ซึ่งเป็นศูนย์ดำเนินการด้านการบริการสังคม ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วย เด็ก ฯลฯ มาอย่างยาวนาน และเป็นหน่วยงานที่สำคัญในการร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวบ้านฉาง มาบตาพุดและ จ.ระยอง

THE LIGHTER THAILAND…//