โครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะ ที่ 3 ร่วมพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

โครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะ ที่ 3 ร่วมพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง


12 พฤษภาคม 2565 โครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 โดย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 1 (PMSC) บริษัทกัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จำกัด (GMTP) บริษัท บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเว๊ล๊อปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (ITD) ร่วมสนับสนุนและนำพนักงานจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ ณ สระน้ำสาธารณะประโยชน์หลังวัดภูดรนิ่มเสนาะ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง


โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายเรืองฤทธิ์ ประกอบธรรม นายอำเภอบ้านฉาง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายสุชิน พูลหิรัญ นายกเทศาบาลตำบลบ้านฉาง เจ้าหน้าที่ พนักงานจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาแหล่งน้ำสาธารณะให้สะอาดสวยงามและเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีของชุมชน เป็นการบูรณาการร่วมแรงร่วมใจ ของภาครัฐ ท้องถิ่น และภาคเอกชน ภาคชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีของประชาชนที่ดีและยั่งยืนต่อไป

THE LIGHTER THAILAND…//