โครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เฟส 3 ร่วมกับ ชุมชนหนองน้ำเย็น มอบทุนการศึกษานักเรียน

โครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เฟส 3 ร่วมกับ ชุมชนหนองน้ำเย็น มอบทุนการศึกษานักเรียน

วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 โครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 โดย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 1 (PMSC) บริษัทกัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จำกัด (GMTP) บริษัท บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเว๊ล๊อปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (ITD) ร่วมสนับสนุน ชุมชนหนองน้ำเย็น นำโดย นายอดิศักดิ์ ประเสริฐ ประธานชุมชนหนองน้ำเย็น เทศบาลเมืองมาบตาพุด จ.ระยอง มอบทุนการศึกษานักเรียนในพื้นที่ เพื่อเป็นการพัฒนาการศึกษาสำหรับชุมชน

โดยมี นายศุภฤกษ์ โสภณราพงษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ บริษัท กัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จำกัด (GMTP) ในนามโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะ ที่3  มอบงบประมาณสนับสนุน กิจกรรมมอบทุนการศึกษานักเรียนในชุมชนหนองน้ำเย็น ประจำปี 2565 ณ อาคารเอนกประสงค์ชุมชนหนองน้ำเย็น โดยมี นายอดิศักดิ์ ประเสริฐ ประธานชุมชนหนองน้ำเย็น เป็นตัวแทนรับมอบ ท่ามกลางความยินดีของนักเรียนและผู้ปกครอง และแสดงความขอบคุณ ประธานชุมชนหนองน้ำเย็นและหน่วยงานโครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เฟส 3 และ บริษัทกัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จำกัด (GMTP) ที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้

THE LIGHTER THAILAND…//