ตอบโจทย์ทุกการใช้ชีวิต เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

ตอบโจทย์ทุกการใช้ชีวิต เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
.
ด้วยผลิตภัณฑ์ใกล้ตัวที่สอดรับกับ 5 เมกะเทรนด์โลก
ที่ GC และพันธมิตร คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการใช้ชีวิตของผู้คนทุกกลุ่ม
ทั้งในกลุ่มคนรุ่นใหม่ และกลุ่มผู้สูงวัย ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
และเพื่อให้เศรษฐกิจ เติบโตได้อย่างยั่งยืน
.
สิ่งดีดีเหล่านี้ GC ดำเนินธุรกิจบนแนวทาง ESG
ที่สร้างความสมดุลทั้งสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ไปพร้อมๆ กัน
.


.
#GCร่วมส่งต่อโลกยั่งยืน
#GCChemistryforBetterLiving
#GCยิ่งใกล้คุณยิ่งต้องดี

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://sustainability.pttgcgroup.com/en/newsroom/featured-stories/880