สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง เปิดตัว Application “RYT SAVING”

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง ได้เปิดตัว Application “RYT SAVING”  ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง เปิดตัว Application “RYT SAVING” เพื่ออำนวยความสะดวกให้สมาชิก สามารถทำธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณ์แบบออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ

เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 20 ก.ค.65 ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง นายบุญรอด บุญเหลือ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด นายนุสนธิ์ ตะเวทีกุล นายสมนึก คงเจริญ รองประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด และ ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ร่วมเปิดตัว Application “RYT SAVING” ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด โดยมีนายสมชาย รุ่งเรือง ท้องถิ่นจังหวัดระยอง นางสุวพีร์ โพธิ์คำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง ผู้แทนสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระยอง คณะกรรมการสหกรณ์ และผู้แทนสมาชิก ร่วมงานเป็นสักขีพยาน ทั้งนี้การเปิดตัว Application “RYT SAVING” ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้สมาชิก สามารถตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณ์แบบออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ (I-Member Mobile Application) และระบบแจ้งเตือนข้อมูลการทำธุรกรรมผ่านไลน์ (Line Notify) โดยไม่ต้องรอคิว ไม่ต้องเดินทาง และส่งเสริมการบริหารจัดการสหกรณ์อย่างโปร่งใส มีธรรมมาธิบาลสามารถตรวจสอบได้ โดยสมาชิกสามารถจัดการธุรกรรมต่างๆ ผ่านทาง Application “RYT SAVING” ได้ด้วยตัวเองในการตรวจสอบข้อมูลและสิทธิประโยชน์ของสมาชิกได้ตลอด 24 ชม.สอดคล้องกับนโยบายของอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งได้ขอความร่วมมือให้ทุกสหกรณ์พิจารณาจัดจ้าง จัดทำ หรือขอใช้แอปพลิเคชันซึ่งสมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลทางการเงินของตนเองได้ทันที เพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยให้เข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันเหตุการณ์


นายบุญรอด กล่าวว่า การจัดทำแอพพลิเคชั่นดังกล่าวขึ้นมา เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกกว่า 7,000 คน ให้สามารถทำธุรกรรมต่างๆ ทางเงินบนมือถือได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาทำธุรกรรมที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ทั้งนี้ในการใช้งานแอพพลิเคชั่นนั้น ก็จะมีการจัดเจ้าหน้าที่ลงไปสอน แนะนำการใช้เพื่อให้สมาชิกได้ใช้งานเป็นต่อไป.

โดย Application “RYT SAVING” เป็น Application ที่ให้บริการสมาชิกในการตรวจสอบข้อมูลด้วยตนเองทั้งในด้าน เงินฝาก เงินกู้ หุ้น ข้อมูลการค้ำประกัน ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ การตรวจสอบข้อมูลของตนเอง การทำธุรกรรมกับสหกรณ์ การให้บริการทั่วไป เช่น ด้านเกสาร ใบเสร็จรับเงิน Online การยื่นกู้ Online ฯลฯ  ซึ่งระบบมีความปลอดภัยเทียบเท่า Application ของธนาคาร มีระบบสแกนลายนิ้วมือ สแกนใบหน้า และการเข้าถึงด้วยระบบ  Pin Code  สามารถโหลดใช้งานได้ใน Tablet และ  Smartphone ทุกรุ่น ทั้งระบบ Android และ IOS

ภาพ/ข่าว : จิรัฏฐ์นนท์  ฐิตะสิริ