จ.ระยอง จัดแข่งกีฬาวู้ดบอลชายหาดระยอง มีนักกีฬาจากทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขันกว่า 484 คน

จ.ระยอง จัดแข่งกีฬาวู้ดบอลชายหาดระยอง มีนักกีฬาจากทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขันกว่า 484 คน

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.ที่ชายหาดแหลมเจริญ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระยอง นายปิยะ ปิตุเตชะ นายก อบจ.ระยอง เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาวู้ดบอลชายหาด ประจำปี 2565 “WOODBALL RAYONG BEACH OPEN 2022″ซึ่งจัดขึ้นโดย อบจ.ระยอง สมาคมกีฬาจังหวัดระยอง และชมรมกีฬาวู้ดบอลจังหวัดระยอง มี ดร.พัฒนาชาติ กิตติบวร นายกสมาคมกีฬาวู้ดบอลแห่งประเทศไทย นายวิเชียร แสงวงศ์กิจ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดระยอง นายนิรันดร์ กล่อมแก้ว อุปนายกสมาคมกีฬาจังหวัดระยอง นายวิชิต ศรีชลา นายกเทศมนตรีนครระยอง นายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลทับมา ร่วมเป็นเกียรติ

โดยการแข่งขันกีฬาวู้ดบอลดังกล่าว มีนักกีฬาจากทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 484 คน โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็นประเภทชาย-หญิงคู่ คู่ผสม และประเภทบุคคลชาย-หญิง แข่งขันระหว่างวันที่ 24-26 มิ.ย.นี้ ณ สนามกีฬาวู้ดบอลชายหาดแหลมเจริญ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักกีฬาวู้ดบอลได้มีโอกาสร่วมการแข่งขัน เป็นการพัฒนาทักษะความสามารถที่สูงขึ้นและสร้างประสบการณ์ที่ดี ตลอดจนสร้างสัมพันธไมตรีที่ดี ความมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย นอกจากการจัดการแข่งขันกีฬาวู้ดบอลดังกล่าวเป็นประโยชน์กับกีฬาของจังหวัดระยองแล้ว ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดระยองในช่วงระยะเวลาจัดการแข่งขัน ทั้งโรงแรม การท่องเที่ยว สินค้า ของฝากของจังหวัดระยองเป็นการกระจายรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย.