Jirattanon

GC จับมือบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีระยองร่วมกับสถานีบริการน้ำมันในจังหวัดระยอง นำร่องโครงการ “ไทยช่วยไทย เกษตรกรอยู่ได้” 

นางสาวเชาวนี พันธุ์พฤกษ์ ประธานกรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีระยอง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานบริหารกิจการเพื่อสังคม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ร่วมกับ นางอนุชิดา ชินศิรประภา กรรมการบริหาร

ผู้ป่วยโควิดระยองดับเพิ่มอีก 1 ราย หลังเข้ารักษาตัววันเดียว ส่วนยอดติดเชื้อรายวันพุ่งไม่หยุดพบ 480 ราย

จำนวนผู้เยี่ยมชม 395 ผู้ป่วยโควิดระยองดับเพิ่มอีก 1 ราย …

ผู้ป่วยโควิดระยองดับเพิ่มอีก 1 ราย หลังเข้ารักษาตัววันเดียว ส่วนยอดติดเชื้อรายวันพุ่งไม่หยุดพบ 480 ราย Read More »

เทศบาลตำบลทับมา เดินหน้าเสริมสร้างความเข้มแข็งสถาบันครอบครัว ดึงเยาวชน และประชาชนเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

จำนวนผู้เยี่ยมชม 396 เทศบาลตำบลทับมา เดินหน้าเสริมสร้าง …

เทศบาลตำบลทับมา เดินหน้าเสริมสร้างความเข้มแข็งสถาบันครอบครัว ดึงเยาวชน และประชาชนเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาความรุนแรงในครอบครัว Read More »

วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง จัดการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร มุ่งสร้างเยาวชนเป็นนักประดิษฐ์ นักคิดค้นเกิดประโยชน์กับประเทศชาติ

จำนวนผู้เยี่ยมชม 237 วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง …

วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง จัดการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร มุ่งสร้างเยาวชนเป็นนักประดิษฐ์ นักคิดค้นเกิดประโยชน์กับประเทศชาติ Read More »

เทศบาลตำบลทับมา เดินหน้าสร้างเครือข่ายขยายผลศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่

จำนวนผู้เยี่ยมชม 220 เทศบาลตำบลทับมา เดินหน้าสร้างเครือ …

เทศบาลตำบลทับมา เดินหน้าสร้างเครือข่ายขยายผลศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ Read More »

วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง MOU หน่วยงานในพื้นที่ 53 แห่ง

จำนวนผู้เยี่ยมชม 242 วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง …

วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง MOU หน่วยงานในพื้นที่ 53 แห่ง Read More »