โควิด-19 จ.ระยอง เสียชีวิต 2 ราย พบเพิ่ม 325 ราย (19 เมษายน 2565)

สถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 จ.ระยอง ประจำวันที่ 19 เมษายน 2565 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 325 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย

ศูนย์โควิด-19 จังหวัดระยอง รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 จ.ระยอง ประจำวันที่ 19 เมษายน 2565 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 325 ราย ตรวจ ATK ผลเป็นบวก 484 ราย รวมผู้ติดเชื้อ 809 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย

โดยรายแรก เป็นเพศชายอายุ 59 ปี อยู่ที่ ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง มีโรคประจำตัวเป็นไตวาย เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลปลวกแดง เสียชีวิตวันที่ 16 เมษายน 2565

และรายที่สอง เป็นเพศชาย อายุ 70 ปี อยู่ที่ ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง มีโรคประจำตัว เป็นความดันโลหิตสูง หลอดเลือดสมองและตับอักเสบ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติฯ และเสียชีวิตเมื่อวันที่ 16 เมษายนที่ผ่านมา

และหายป่วยเดินทางกลับบ้าน มีจำนวน 465 ราย ทำให้มีผู้ป่วยสะสมตั้งแต่วันที่ 1- มค. – 19 เมษายน 2565 จำนวน 36,902 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 86 ราย ยังเหลือผู้ป่วยอยู่ระหว่างรักษา 2,164 ราย มีผู้อยู่ระหว่างกักตัวในสถานที่กักตัวของรัฐและชุมชน จำนวน 38 ราย และกักตัวที่บ้าน 68 ราย


สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่พบในวันนี้ ประกอบด้วย
– อ.เมือง 141 ราย (ต. เชิงเนิน 22,ต. ตะพง 7,ต. ทับมา 25,ต. เนินพระ 31,ต. มาบตาพุด 14,ต. ห้วยโป่ง 7 ,ต. กะเฉด 6,ต. ท่าประดู่ 5,ต. ปากน้ำ 4,ต. เพ 9,ต. น้ำคอก 1,ต. นาตาขวัญ 2,ต.บ้านแลง 1,ต.แกลง 6)
– อ.ปลวกแดง 24 ราย (ต.ตาสิทธิ์ 2,ต. ปลวกแดง 12,ต. มาบยางพร 5,ต. แม่น้ำคู้ 4,ต. ละหาร 1)
– อ.นิคมพัฒนา 33 ราย ( ต. นิคมพัฒนา 16,ต. พนานิคม 12 ,ต.มะขามคู่ 5,ต. มาบข่า 10)
– อ. บ้านฉาง 46 ราย (ต. บ้านฉาง 28,ต.สำนักท้อน 13,ต. พลา 5)
– อ. บ้านค่าย 28 ราย (ต. ตาขัน 5 ,ต. บางบุตร 1,ต. หนองตะพาน 3,ต.บ้านค่าย 4,ต.ชากบก 1,ต.หนองละลอก 14)
– อ. แกลง 20 ราย (ต. ชากพง 4,ต.ปากน้ำประแส 1,ต.ทุ่งควายกิน 1,ต. ทางเกวียน 5,ต. เนินฆ้อ 1,ต. วังหว้า 3,ต. บ้านนา 1,ต. สองสลึง 3,ต.คลองปูน 1)
– อ.วังจันทร์ 2 ราย (ต. วังจันทร์ )
– มาจากต่างจังหวัด 31 ราย

ส่วนความคืบหน้าผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนของ จ.ระยอง มียอดสะสม 2,049,672 เข็ม ประกอบด้วยเข็มแรก 832,100 ราย คิดเป็นร้อยละ 89.25 ,เข็มสอง 769,164 ราย คิดเป็นร้อยละ 82.50 และเข็มสาม 422,555 ราย คิดเป็นร้อยละ 45.32

THE LIGHTER THAILAND