โครงการท่าเรือมาบตาพุด เฟส 3 ร่วมกับ กลุ่มประมงฯ บ้านพยูน ปรับปรุงรางระบายน้ำ วัดพยูน

โครงการท่าเรือมาบตาพุด เฟส 3 ร่วมกับ กลุ่มประมงฯ บ้านพยูน ปรับปรุงรางระบายน้ำ วัดพยูน

วันที่ 17 กันยายน 2565  ที่วัดพยูน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง มีกิจกรรมปรับปรุงรางระบายน้ำ วัดพยูน  โดย โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 ซึ่งประกอบด้วย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.) บริษัทกัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จำกัด (GMTP) บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (ITD)และ กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาฯ (PMSC) ร่วมกับ กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านบ้านพยูน  และ พระในวัดพยูน ร่วมแรงร่วมใจกันลงมือเทปูนปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำภายในวัดพยูนเพื่อใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการระบายน้ำและไม่เกิดปัญหากับทางวัดและประชาชนที่มาประกอบกิจกรรมทางศาสนาในชุมชน

THE LIGHTER THAILAND