โครงการท่าเรือมาบตาพุด เฟส 3 สนับสนุนเทศบาลเมืองมาบตาพุด มอบน้ำดื่มช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ต่อเนื่อง

โครงการท่าเรือมาบตาพุด เฟส 3 สนับสนุนเทศบาลเมืองมาบตาพุด มอบน้ำดื่มช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ต่อเนื่อง

โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 ซึ่งประกอบด้วย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.) บริษัทกัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จำกัด (GMTP) บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (ITD)และ กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาฯ (PMSC) ได้สนับสนุนน้ำดื่ม ฯลฯ สมทบกับ เทศบาลเมืองมาบตาพุด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง จากผลกระทบที่พายุพัดผ่านประเทศไทยเกิดภาวะฝนตกหนักต่อเนื่องกันมาตลอดทั้งสัปดาห์ซึ่งมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบจำนวนมาก ทั้งนี้โดยความร่วมมือ ของเทศบาลเมืองมาบตาพุด กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมมาบตาพุด และ ชุมชน เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน และสร้างความรักสามัคคี ในการอยู่ร่วมกัน ของอุตสาหกรรมและชุมชน ซึ่งมีความร่วมมือกันในกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด