โครงการท่าเรือมาบตาพุด เฟส 3 ร่วม Big Cleaning Day วัดพยูน เนื่องใน “ วันพ่อแห่งชาติ ปี 2565 ”

โครงการท่าเรือมาบตาพุด เฟส 3 ร่วม Big Cleaning Day วัดพยูน เนื่องใน “ วันพ่อแห่งชาติ ปี 2565 ”

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 มีการจัดกิจกรรมโครงการกิจกรรมทำความสะอาด ( Big Cleaning Day ) เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติและวันชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ วัดชลธาราม ( วัดพยูน) ในโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข นำโดย นายเรืองฤทธิ์ ประกอบธรรม นายอำเภอบ้านฉาง และ นายสุชิน พูลหิรัญ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉาง พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน และหน่วยงานภาคเอกชนในพื้นที่ ฯ


ทั้งนี้ หนึ่งในองค์กรภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ โครงการท่าเรือมาบตาพุด ระยะที่ 3 ซึ่งประกอบด้วย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.) บริษัทกัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จำกัด (GMTP) บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (ITD) กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาฯ (PMSC) ได้นำพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในวัดพยูนในครั้งนี้ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น ภาคโรงงานอุตสาหกรรมและประชาชนในพื้นที่ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ฯ

THE LIGHTER THAILAND