thailand

กนอ. จับมือ GC ลงนาม MOU จัดการขยะตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน มุ่งสู่เป้าหมาย “Net Zero”

จำนวนผู้เยี่ยมชม 1,114 กนอ. จับมือ GC ลงนาม MOU จัดการข …

กนอ. จับมือ GC ลงนาม MOU จัดการขยะตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน มุ่งสู่เป้าหมาย “Net Zero” Read More »

GC ร่วมกับศูนย์บริหารและจัดการขยะรีไซเคิลชุมชนวัดชากลูกหญ้า

จำนวนผู้เยี่ยมชม 469 GC ร่วมกับศูนย์บริหารและจัดการขยะร …

GC ร่วมกับศูนย์บริหารและจัดการขยะรีไซเคิลชุมชนวัดชากลูกหญ้า Read More »

โครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะ ที่ 3 สนับสนุนชุดตรวจ ATK และร่วมอบรมวิธีการใช้แก่ชุมชนมาบตาพุด จ.ระยอง

จำนวนผู้เยี่ยมชม 171 โครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ร …

โครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะ ที่ 3 สนับสนุนชุดตรวจ ATK และร่วมอบรมวิธีการใช้แก่ชุมชนมาบตาพุด จ.ระยอง Read More »

โครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะ ที่ 3 ร่วมกับ รพ.สต.พยูน มอบชุดตรวจ ATK และ อบรมให้ความรู้แก่ประชาชน

จำนวนผู้เยี่ยมชม 257 โครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ร …

โครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะ ที่ 3 ร่วมกับ รพ.สต.พยูน มอบชุดตรวจ ATK และ อบรมให้ความรู้แก่ประชาชน Read More »

ชุมชนวัดชากลูกหญ้า จับมือวิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล

จำนวนผู้เยี่ยมชม 147 ชุมชนวัดชากลูกหญ้า จับมือวิทยาลัยเ …

ชุมชนวัดชากลูกหญ้า จับมือวิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล Read More »

3 เชฟชุมชนโชว์ปรุงเมนู Plant-based อาหารจากพืช ชูวัตถุดิบพื้นถิ่นระยอง สู่อาหารแนวใหม่ในงาน Better Thailand

จำนวนผู้เยี่ยมชม 234 3 เชฟชุมชนโชว์ปรุงเมนู Plant-based …

3 เชฟชุมชนโชว์ปรุงเมนู Plant-based อาหารจากพืช ชูวัตถุดิบพื้นถิ่นระยอง สู่อาหารแนวใหม่ในงาน Better Thailand Read More »